Coaching en begeleiding van teams

Als u een concreet (samenwerkings)vraagstuk in uw team hebt of u staat voor een spannende veranderopgave, dan kan het nuttig zijn om externe begeleiding in te schakelen. Als u uit de voorzittersrol kunt stappen, dan heeft u uw handen (en hoofd) vrij om mee te discussiëren of juist de rol van observator te kiezen.
 
Tijdens een uitgebreide intake bespreken wij uw concrete casus en de diverse scenario's waarlangs gewerkt zou kunnen worden. Naast gebruikelijke werkvormen als rondetafelgesprekken of workshops, is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om met organisatie-opstellingen aan de slag te gaan. Ook een sessie met paarden kan verfrissend en verhelderend werken.

In dergelijke situaties worden mensen uit hun dagelijkse routine gehaald, waardoor de onderlinge relaties in een ander perspectief komen te staan én er wordt een beroep gedaan op de creativiteit. Doordat het oplossend vermogen van het team wordt aangesproken is het resultaat vaak verrassend en samenbindend. Teams worden in principe begeleid door twee personen. Hierbij werk ik samen met gespecialiseerde trainers.

Een teamcoachsessie duurt in de regel enkele uren tot een halve dag en is goed combineerbaar met bijvoorbeeld een dagdeel vergaderen. Afhankelijk van de in te zetten activiteit zijn daarvoor diverse locaties beschikbaar.

Wij hebben geen standaardprogramma's maar leveren aan uw wensen en budget aangepast maatwerk.