Mediation: Luisteren naar wat er niet wordt gezegd...

Aan de top van de organisatie liggen conflicten op de loer.  Het is een hele kunst de vele stakeholders, met vaak strijdige belangen, min of meer tevreden te houden en ondertussen te zorgen dat de organisatie op koers blijft.

De ondernemingsraad (o.r.) neemt hierbij een bijzondere positie in. De wet op de ondernemingsraden biedt deze vertegenwoordiging van het personeel een heel scala aan mogelijkheden en rechten om mee te praten, te adviseren en te beslissen.

Bestuurder en o.r. hebben feitelijk hetzelfde belang: een goed draaiende organisatie met tevreden medewerkers. Toch kunnen de meningen soms sterk uiteen lopen hoe dit te bereiken. Dat is ook niet zo vreemd: de o.r. heeft slechts één stakeholder (de eigen achterban) en de bestuurder heeft er veel meer waar hij rekening mee moet houden.

Soms loopt het uit de hand. Dan worden de messen geslepen en dreigt een conflict. Er zijn externe organen, zoals de ondernemingskamer, die een geschil kunnen beslechten, maar het is natuurlijk beter als het niet zo ver komt.

Het kan verstandig zijn een derde te vragen om eens te komen luisteren en meedenken. Een lid van de Raad van Toezicht kan die rol op zich nemen. Voor een o.r. voelt dat niet altijd voldoende veilig. De RvT heeft immers al een langlopende relatie met de bestuurder.

In dit soort gevallen kan inschakeling van een onafhankelijke buitenstander verstandig zijn. Iemand die fris en onbevooroordeeld tegen de problematiek aankijkt en met beide partijen meedenkt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Ik ben MfN Registermediator. U kunt mij inschakelen voor mediation. Ik help u om samen met uw o.r. weer tot een werkbare en constructieve relatie te komen. Natuurlijk ben ik ook beschikbaar voor andere situaties, zoals een conflict met een van uw managers, binnen uw team of met een stakeholder.

Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op.
 
Meer informatie over mijn mediationpraktijk vind u op http://www.groenbergmediation.nl