Sparring, advies en coaching voor bestuurders en directeuren

Het is eenzaam aan de top. Als er een echt probleem op tafel ligt, kijkt de hele organisatie naar u. U wordt geacht in alle gevallen in staat te zijn de juiste beslissing te nemen en daarbij eerlijk, rechtvaardig en geduldig te handelen.

Dat kan soms ontzettend ingewikkeld zijn. Uw omgeving bestaat uit veel groepen van stakeholders, die allemaal een eigen visie hebben op uw organisatie en het functioneren ervan. Wanneer de gedachten hierover te veel divergeren bevindt u zich in de lastige centrumpositie.

Als u een keer laat merken dat u het ook even niet weet, bent u direct (te) kwetsbaar. Uw commissarissen worden nerveus, ze hadden u toch ingehuurd om de zaak te runnen? Uw MT wordt onzeker en in het slechtste geval ontstaat een machtsstrijd. Met uw collega's kunt u soms wel praten, maar dat voelt toch niet echt veilig, het zijn tenslotte ook "conculega's". 

Natuurlijk kunt u terecht bij die duurbetaalde externe adviseur. Het probleem is echter, dat deze in de meeste gevallen nooit in uw schoenen gestaan heeft. Het is toch vaak een kwestie van de beste stuurlui....

Ik weet uit eigen ervaring waar u het over heeft. Ik ken uw dilemma's en valkuilen, de kansen en bedreigingen, want ze waren ook de mijne. Ik heb ruime professionele ervaring als betrouwbare sparring partner van eindverantwoordelijke managers en bestuurders.

Ik ga met u in gesprek, waarbij ik er niet op uit ben u te vertellen hoe u het moet doen. De combinatie van goed luisteren, open vragen stellen en begrijpen waar u over praat maakt dat ik samen met u kan zoeken naar een bij u passende strategie. 
 
Afbeelding invoegen